Twee echte handtekeningen onder koopakte van doorslaggevend belang

Printvriendelijke versie

Ondanks alle elektronische verkeer en communicatie blijft de koopakte op grond van het Burgerlijk Wetboek een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. Dat betekent dat er twee “live” gezette handtekeningen onder moeten staan en niet een gescande op een gemaild document. De rechter zal bij geschillen onverbiddelijk zijn.

De handtekening is het bewijs dat koper en verkoper het met elkaar eens zijn geworden en instemmen met de inhoud van de overeenkomst. Een elektronische handtekening is alleen geldig als de identiteit van de ondertekenaar op de juiste manier is gecontroleerd, bijvoorbeeld door ondertekening met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, DigiD, een sms-code of E-herkenning.

Soms zijn koopakten in enkelvoud opgesteld en ondertekend, het is echter aan te raden om twee exemplaren te laten maken en beide te laten ondertekenen door beide partijen. Wilt u het helemaal rond maken, dan zorgt u ervoor dat de overeenkomst niet alleen op de laatste pagina wordt ondertekend, maar ook op de overige pagina’s wordt geparafeerd.

Wilt u meer weten over de beste manier om een koopovereenkomst op te stellen en te ondertekenen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Vastgoedactueel 24/12/18.