Papieren aandeelhoudersregister vertoont nogal eens gebreken

Printvriendelijke versie

Elke vennootschap is verplicht om een aandeelhoudersregister bij te houden waarin de mutaties en de actuele status staan van de eigendom. Wie waren en zijn de aandeelhouders met daarbij de datum van verkrijging van de aandelen en van overdracht van de aandelen. In de praktijk blijken papieren aandeelhoudersregisters in veel gevallen niet-actueel of onvolledig. Het komt zelfs voor dat ze onjuiste informatie bevatten of onvindbaar zijn. Dat blijkt uit een rondgang langs notariskantoren over dit onderwerp.

In de Tweede Kamer is initiatiefwetsvoorstel voor een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) aan de orde. Daarin moet duidelijk worden wie er achter bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s zitten. De gedachte is dat dit bijdraagt aan voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen. Omdat er vaak wat mis is met de aandeelhoudersregistratie van vennootschappen moet het CAHR ook bijdragen aan rechtszekerheid. Dat geeft ook de meerwaarde boven op het UBO-register (ultimate beneficial owner) waarmee het parlement op grond van EU-regels mee bezig is.
Omdat het UBO-register gedeeltelijk openbaar wordt, overwegen veel bedrijven herstructurering van hun rechtsvorm. Dat geldt vooral voor familiebedrijven die die openbaarheid vrezen. Zij willen hiermee registratie in het UBO-register te voorkomen. Naar verwachting gaat het aantal herstructureringen nog verder toenemen als het UBO-register wordt ingevoerd.

Wilt u meer weten over aandeelhoudersregistratie? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 28/11/18 2018/470.