Kerkenvrijstelling ozb kent grenzen

Printvriendelijke versie

Het was te proberen, een vrijstelling onroerendezaakbelasting (ozb) aanvragen door een spirituele instelling die zich richt op persoonlijke groei en bezinning. Bij de beoordeling daarvan spelen echter meer aspecten dan alleen spiritualiteit.

Hof Den Haag heeft hierover onlangs geoordeeld. Uit het vonnis blijkt dat de kerkenvrijstelling in de ozb niet geldt voor spirituele activiteiten die persoonlijke groei en bezinning omvatten. Om voor de kerkenvrijstelling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een meeromvattende levensovertuiging, die mede worden gekenmerkt door openbare erediensten of bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Het hof ontkent om die reden dan ook dat er sprake zou zijn discriminatie op basis van levensovertuiging.
Met deze uitspraak is een heldere scheidslijn getrokken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor ozb-vrijstelling? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 21-3-19 ECLI:NL:GHDHA:2019:547.