Geen extra bescherming kopers op woningmarkt

Printvriendelijke versie

Aanvullende maatregelen om kopers op de overspannen woningmarkt te beschermen, zijn niet nodig. Dat vindt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij reageert daarmee op vragen van het Tweede Kamerlid Henk Nijboer.

Het onderwerp werd actueel na een steekproef door de website BIJN.nl. Uit de steekproef bleek dat in bijna driekwart van de koopovereenkomsten de bouwkundige keuring is doorgestreept of verwijderd. Dat strijdt nogal met het sinds 1 februari 2018 standaard opnemen van een voorbehoud voor een bouwkundige keuring in de overeenkomst. De vraag was wat de redenen waren van het geringe aantal keuringen in de koopovereenkomsten.

Minister Ollongren beroept zich in haar reactie op een onderzoek uit 2018 naar de redenen waarom consumenten geen voorbehoud van een bouwkundige keuring hebben opgenomen in hun koopcontract. Daaruit blijkt dat 59% de keuring niet nodig vond en in 34% van de gevallen de aankoopmakelaar dit besluit nam. De overige 7% gaf aan dat de verkoper de keuring al had laten uitvoeren. Het verhogen van de kans op een woning kwam als reden om het voorbehoud te schrappen nauwelijks voor. Vandaar dat Ollongren geen aanleiding ziet om extra maatregelen te nemen.

Wilt u meer weten over het opmaken van een koopcontract? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: KNB-bericht 14/5/2019.