Bestuurder bv? Bezint eer gij begint!

Printvriendelijke versie

Het besturen van een onderneming is voor veel mensen een droom, voor sommige komt deze ook uit. Het kan echter ook een nachtmerrie worden. Ondernemingen kunnen namelijk ook schulden hebben waarvan betaling niet meer tot de mogelijkheden blijkt te behoren. Ook de nieuwe bestuurder kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

Als een dergelijke schuld al snel tot het faillissement van de bv leidt, zal de bestuurder zich moeten verantwoorden in het kader van zijn bestuurdersaansprakelijkheid. Of er sprake is van aansprakelijkheid, hangt ervan af of hij alleen bestuurder of juist feitelijk beleidsbepaler is geweest, en of hem onbehoorlijk bestuur te verwijten is.
Zodra duidelijk wordt dat een bestuurder bestuurstaken heeft verricht en daar ook voor blijkt te zijn aangesteld, zeker ook omdat deze in het handelsregister als zodanig is ingeschreven, kan geen ander oordeel worden geveld dan dat hij of zij daadwerkelijk bestuurder is. Ook al is iemand dat in dat geval nog maar net, dan is er al sprake van aansprakelijkheid en kan de rechter hem of haar onbehoorlijk bestuur verwijten.
Wie daartegen in geweer wil komen, moet aantonen dat andere feiten of omstandigheden dan onbehoorlijke taakvervulling tot het faillissement hebben geleid.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheidsrisico’s van het besturen van een onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 21-3-19 2019/58 ECLI:NL:GHARL:2019:1568.